Convoy
prev.
play.
mark.
next.

:04:03
- Dnevnik vožnje, molim.
- Imate pogrešno vozilo.

:04:07
Riba me prošla sa 130, a onda
smanjila na 40 da se oèešlja.

:04:13
Kažnjavam te zbog brze
i nesigurne vožnje.

:04:18
To je 100 dolara, èoveèe.
:04:22
- Pa, vredelo je.
- Šta?

:04:25
Devojka nema gaæice.
Pogledao sam je, sve je tu!

:04:35
- Šta nema?
- Nisi me èuo? Gaæice.

:04:41
Gledaj je...
samo gleda i èeka.

:04:47
- Baš ništa?
- Gola.

:05:01
Važi, puštam te na foru.
Ali èuvaj me se, razumeš!

:05:27
Prijem, ovde Patak.
Imamo "medu" na putu I40.

:05:32
Kod bandere 243 je.
Da li me neko sluša?

:05:38
Primljeno.
Zahvaljujem ti.

:05:41
- A gde si ti?
- Baš tu, idem na istok. A ti?

:05:48
Kilometar iza tebe.
:05:52
Vidim te, druže.
:05:55
Imaš lep šleper.
Gotovo.

:05:59
Misliš? Iza mene je Pauk Majk
a ja sam Ljubavna Mašina.


prev.
next.