Damien: Omen II
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:40:02
- Vem si vidlicku, milácku.
- Dobre.

:40:04
Dêkuji.
:40:13
- Jak to jde v akademii, Damiene?
- OK, pane Buhere.

:40:17
A serzant Neff?
:40:18
- Vy ho znáte?
- Ptal jsem se na nêj.

:40:22
Prostê na tebe trochu dohlízím, Damiene.
:40:25
Vís presnê, co dêlám v Thorn Industries?
:40:27
- Moc ne, pane.
- To bys ale mêl.

:40:30
Mêl bys vêdêt o firmê Thorn vsechno -
jednou bude tvoje.

:40:34
A Markova.
:40:36
A Markova. Samozrejmê.
:40:39
Poslys, proc nasi továrnu
nêkdy brzy nenavstívís?

:40:43
- Mohl bych privést kamarády?
- Samozrejmê.

:40:46
Prosím o trochu pozornosti!
:40:49
Poslouchejte vsichni.
:40:51
Nez Mark rozbalí své dárky,
mám pro vás prekvapení,

:40:55
tak pojïte vsichni za mnou.
:41:33
Mnozí povazují 13. Narozeniny chlapce
za pocátek puberty, muzného vêku.

:41:38
Mnohé kultury mají... zasvêcovací rituály.
Tebe taky ceká zasvêcení, Damiene.

:41:43
Ano... Prichází cas odlozit dêtinské vêci
a postavit se celem k tomu, kdo jsi.

:41:50
Velká chvíle, Damiene.
Urcitê to taky cítís, ze?

:41:54
Myslím, ze ano.
:41:57
Nejsem si jist.
:41:59
Ale cítím, ze se se mnou nêco dêje.
Nêco se stane.


náhled.
hledat.