Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

1:01:14
Har han stadig ikke ringet?
1:01:16
Jeg ved det, jeg ved det.
Vaer rar at blive ved med at prove. Tak.

1:01:22
Har du kontrollisten for P-84?
1:01:30
Tag venligstjeres hjelme pa, gentlemen.
1:01:32
Hav venligst brillerne pa hele tiden.
Hjelme og briller pa.

1:01:37
Na, som I ved, hvis man viI have afgroder
tiI at vokse hurtigere og blive federe,

1:01:41
skal der bedre og mere naerende godning
til, savel som skadedyrsmidler.

1:01:46
Er der ikke et skadedyrsmiddel,
der fungerer efter kon?

1:01:49
Jo, der er. Konstiltraekkende feromoner,
uddrages fra det ene kon, placeres i faelder,

1:01:56
for at tiltraekke insekter af det
andet kon, sa man kan draebe dem.

1:02:00
Vor hidtidige politik
har staerkt tilskyndet

1:02:02
Thorn tiI at koncentrere sig
om elektronik, om energi.

1:02:06
Men Thorn Industries' fremtid ligger
ikke kun inden for solenergi,

1:02:10
skiferolie og tyngdekraft.
1:02:13
Vor indbringende fremtid, gentlemen,
1:02:16
ligger ogsa i... i hungersnod.
1:02:20
Vi besidder nu... potentielt...
verdens mest formidable styrke og evne

1:02:26
tiI jordbrug i enorm stiI.
1:02:29
Men... vi skal passe pa,
at de lokale folkeslag

1:02:32
aldrig viI taenke, at vort mal er at udnytte
dem. Jeg understreger: Det er vi ikke.

1:02:37
Vi er der for at hjaelpe.
1:02:40
- Ja, Jane?
- Mr Pasarian arbejder pa P-84.

1:02:43
- De ville have at vide, nar han kom.
- Tak.

1:02:46
Gentlemen, vi ta'r en halv times pause.
1:02:59
Vi gar nu ind i er uhyre
kompliceret forsogsomrade,


prev.
next.