Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

1:32:42
Nej!
1:33:45
Og nu, pa denne dimissionsdag,
er det en stor glaede for mig

1:33:50
at belonne de kadetter, der har opnaet
saerligt bemaerkelsesvaerdige resultater.

1:33:55
Det hojeste aeresbevisning,
Officerssvaerdet, gives hvert ar

1:33:59
tiI den kadet, der har levet bedst
op tiI akademiets karakter og and.


prev.
next.