Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

1:33:45
Og nu, pa denne dimissionsdag,
er det en stor glaede for mig

1:33:50
at belonne de kadetter, der har opnaet
saerligt bemaerkelsesvaerdige resultater.

1:33:55
Det hojeste aeresbevisning,
Officerssvaerdet, gives hvert ar

1:33:59
tiI den kadet, der har levet bedst
op tiI akademiets karakter og and.

1:34:04
Dette ars modtager er
kadetsergent Damien Thorn.

1:34:26
TiI lykke, Damien.
1:34:35
Davidson Militaerakademi forfremmer
nu stolt folgende kadetter

1:34:40
tiI den angivne rang.
1:34:43
Jeg skal ga.
Richard ma snart lande i lufthavnen.

1:34:46
Kommer I tilbage tiI kotillonen?
1:34:48
Vi prover.
1:34:53
Michael Fennig...
forfremmet tiI sekondlojtnant.

1:34:58
John Hickox...
forfremmet tiI sekondlojtnant.


prev.
next.