Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:21:01
Godt. Men forsta at det ikke gir deg
rett til privilegier. Her er alle like.

:21:08
Ditt?
:21:09
Damien Thorn, sersjant.
:21:13
- Dere ser ikke like ut.
- Fettere, sersjant.

:21:17
Greit. Men forsta
at det samme gjelder deg.

:21:22
Ditt navn?
:21:41
THORN-BYGNINGEN
ETABLERT 1889

:21:52
- God morgen, Bill.
- Richard.

:21:55
Det er noe jeg vil
snakke med deg om.

:22:00
Jeg innrommer at det er
vanskelig a komme overens med Paul,

:22:03
men det tok oss ar a finne
en mann med hans kvalifikasjoner.

:22:06
Jeg setter ikke sporsmalstegn
ved kvalifikasjonene. Det er...

:22:09
Hans oppforsel.
:22:12
Jeg klarer oppforselen hans.
Jeg har mott og handtert alle typer.

:22:16
Nei. Jeg liker ikke det han foreslar.
Det er vanskelig a svelge.

:22:21
Og jeg akter ikke
a skjule mine folelser.

:22:23
Er du redd det kan fa oss
i klammeri med Justisdepartementet?

:22:27
Vel, han driver med
veldig folelsesladde ting.

:22:31
Bill... la oss hore ham ferdig.
Det eneste jeg ber om er

:22:35
at du fremstiller dine motforestillinger
med litt mer takt enn vanlig.

:22:47
Jennie. Er Miss Marion pakledd enna?
:22:49
Jeg tror ikke hun er vaken, Mrs. Thorn.
Jeg banket pa, men hun svarte ikke.

:22:53
Mange takk.
:22:59
Tante Marion?

prev.
next.