Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:22:00
Jeg innrommer at det er
vanskelig a komme overens med Paul,

:22:03
men det tok oss ar a finne
en mann med hans kvalifikasjoner.

:22:06
Jeg setter ikke sporsmalstegn
ved kvalifikasjonene. Det er...

:22:09
Hans oppforsel.
:22:12
Jeg klarer oppforselen hans.
Jeg har mott og handtert alle typer.

:22:16
Nei. Jeg liker ikke det han foreslar.
Det er vanskelig a svelge.

:22:21
Og jeg akter ikke
a skjule mine folelser.

:22:23
Er du redd det kan fa oss
i klammeri med Justisdepartementet?

:22:27
Vel, han driver med
veldig folelsesladde ting.

:22:31
Bill... la oss hore ham ferdig.
Det eneste jeg ber om er

:22:35
at du fremstiller dine motforestillinger
med litt mer takt enn vanlig.

:22:47
Jennie. Er Miss Marion pakledd enna?
:22:49
Jeg tror ikke hun er vaken, Mrs. Thorn.
Jeg banket pa, men hun svarte ikke.

:22:53
Mange takk.
:22:59
Tante Marion?
:23:00
Du rekker ikke flyet.
:23:19
Paul, det du sier er at vi skal
gi opp var ledende rolle innen elektronikk.

:23:24
Du tar feil. Min rapport sier at
Thorn Industriers hovedinteresse

:23:28
er i energi og elektronikk.
:23:30
Pa grunn av dette, sa ignorerer vi
hva som foregar pa dette anlegget.

:23:35
Vi ignorerer det pa egen risiko. Var fremtidige
profitt, bortsett fra energi, ligger ogsa i sult.

:23:40
Hva? Den uttalelsen er typisk deg,
Paul. Det er hjertelost og...

:23:44
Og sant. Ikke hjertelost-realistisk.
:23:47
Pasarian, stans her.
:23:51
Er disse opplosningene blandet?
:23:53
Nei, ikke enna. Hver tank har forskjellig
kunstgjodsel og sproytemiddel.

:23:57
De vil ikke blandes for vi paforer
dem pa de eksperimentelle avlingene.


prev.
next.