Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:23:00
Du rekker ikke flyet.
:23:19
Paul, det du sier er at vi skal
gi opp var ledende rolle innen elektronikk.

:23:24
Du tar feil. Min rapport sier at
Thorn Industriers hovedinteresse

:23:28
er i energi og elektronikk.
:23:30
Pa grunn av dette, sa ignorerer vi
hva som foregar pa dette anlegget.

:23:35
Vi ignorerer det pa egen risiko. Var fremtidige
profitt, bortsett fra energi, ligger ogsa i sult.

:23:40
Hva? Den uttalelsen er typisk deg,
Paul. Det er hjertelost og...

:23:44
Og sant. Ikke hjertelost-realistisk.
:23:47
Pasarian, stans her.
:23:51
Er disse opplosningene blandet?
:23:53
Nei, ikke enna. Hver tank har forskjellig
kunstgjodsel og sproytemiddel.

:23:57
De vil ikke blandes for vi paforer
dem pa de eksperimentelle avlingene.

:24:01
Greit, la oss fortsette.
:24:04
Ett menneske
dor av sult hvert 8,6 sekund.

:24:07
Syv hvert minutt.
420 hver time. 10.000 hver dag!

:24:12
For a gi disse menneskene mat,
ma vi dyrke havet.

:24:15
Vi ma utvikle nye motstandsdyktige
kornavlinger med stort utbytte.

:24:19
Oljelandene nolte ikke
med a kvele oss.

:24:22
Sa, hva er annerledes med mat?
:24:25
Hvis du har en kniv mot magen,
sa star du stille.

:24:28
Hvorfor da kalle min politikk uetisk?
:24:30
Den er folelseskald og umenneskelig...
Etter min mening, illegal.

:24:33
Hva er umenneskelig med
a gi mennesker mat?

:24:36
- Telefon, Mr. Thorn.
- Jeg er opptatt.

:24:38
Det er et nodstilfelle, sir.
:24:43
Hvis vi kontrollerer maten folk spiser, er
det ensbetydende med a lage slaver av dem.

:24:48
- A, kunder.
- Men du vil at vi skal kjope opp landet deres.

:24:51
Thorn har utstyr og kunnskap
:24:54
som lett kan omgjores
til landbruk i stor malestokk.

:24:57
Dette, sammen med sproytemidlene
og kunstgjodselen vi produserer,


prev.
next.