Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:11:01
- Trebao si da doðeš u moju sobu da poprièamo.
- Žao mi je, tetka Merion.

:11:05
Znam da si bio zauzet,
jureæi za roðakom.

:11:08
Ne smeš mu dozvoliti da te tako vucara za sobom.
:11:11
Ne vucara me. Sviða mi se.
:11:15
Zagrli me.
:11:18
Èuvaj se.
:11:21
Da, tetka Merion. Zbogom.
:11:27
Samo malo!
:11:31
Zbogom, tata.
:11:33
Jesi li me zaboravio? Sigurno?
:11:36
Evo, dušo, uzmi malo kolaèa.
Želim ti prijatnu nedelju.

:11:39
Zdravo.
:11:51
- Baš je teška, tetka Merion.
- Užasna je!
Zašto su je pozvali?

:11:55
Da mi mogla da maše prstom,
i da nam povari vikend.

:11:58
Bar ne moramo da veèeramo sa njom.
Bože! I kakav je to miris?

:12:02
Lavanda, budalo!
Sve stare žene se kupaju u njoj. Ne znam zašto.

:12:06
- Sada, momci. Samo zato što ide...
- Na naše nerve!

:12:10
Polako. Marej je u pravu.
Da èujemo za tetka Merion.

:12:13
Ura!
:12:15
Marej, daj cigaretu.
:12:17
- ZNaš odgovor na to.
- Ako ne pitaš, neæeš znati.

:12:21
- Jesi li upoznao novog komandanta voda?
- Nefa?

:12:23
Nef kao "nije važno" (nef(v)er mind)
:12:26
Isti su.
Kad srenteš jednog, sreo si ih sve.

:12:30
Pažnja! Pogled napred! Grudi izbaci! Stomak uvuci!
:12:33
Znaš šta? Ti si lud!
:12:35
- Da, jer smo vežbali.
- Bože!

:12:43
- Da li bi želela malo krema, tetka Merion?
- Pitao si me šest puta.

:12:48
Žao mi je, zaboravio sam.
:12:50
Nisi zaboravio. Samo te nije briga.
:12:53
Merion, da se ne svaðamo ponovo.
:12:56
- Bez krema.
- Bez krema!

:12:58
Èarls æe nam pokazati neke slajdove posle veèere....

prev.
next.