Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:12:02
Lavanda, budalo!
Sve stare žene se kupaju u njoj. Ne znam zašto.

:12:06
- Sada, momci. Samo zato što ide...
- Na naše nerve!

:12:10
Polako. Marej je u pravu.
Da èujemo za tetka Merion.

:12:13
Ura!
:12:15
Marej, daj cigaretu.
:12:17
- ZNaš odgovor na to.
- Ako ne pitaš, neæeš znati.

:12:21
- Jesi li upoznao novog komandanta voda?
- Nefa?

:12:23
Nef kao "nije važno" (nef(v)er mind)
:12:26
Isti su.
Kad srenteš jednog, sreo si ih sve.

:12:30
Pažnja! Pogled napred! Grudi izbaci! Stomak uvuci!
:12:33
Znaš šta? Ti si lud!
:12:35
- Da, jer smo vežbali.
- Bože!

:12:43
- Da li bi želela malo krema, tetka Merion?
- Pitao si me šest puta.

:12:48
Žao mi je, zaboravio sam.
:12:50
Nisi zaboravio. Samo te nije briga.
:12:53
Merion, da se ne svaðamo ponovo.
:12:56
- Bez krema.
- Bez krema!

:12:58
Èarls æe nam pokazati neke slajdove posle veèere....
:13:01
...zašto nam onda ne bi rekla što si došla, Merion?
:13:05
Posedujem 27% Torn Industrije,
koje mi je ostavio tvoj otac.

:13:10
I imam sva prava da raspolažeme svojim deonicama kako god želim.
:13:14
- Znamo to.
- Znaš li takoðe da...

:13:17
...trenutno,
ostavljam sve tebi, Rièarde.

:13:21
Ali ako ne uradiš šta tražim...
:13:23
Merion, ne preti mi.
Jer, koliko je mene briga...

:13:27
Ne može da te ne bude briga
za sumu oko 100 miliona dolara!

:13:30
Ne bi trebalo da sam ovde...
:13:32
Vi ste ovde, Dr-e Voren,
jer ste kustos Tornovog MUzeja.

:13:35
A posedujem 27% i njegovih deonica!
:13:38
Merion, reci šta imaš.
Ako je neprijatno, da završimo s tim.

:13:42
Hoæu da momke vratiš iz akademije.
:13:45
Hoæu da ih pošalješ u odvojene škole.
:13:49
Nije me briga šta želiš,
što se tièe deèaka.

:13:52
- Nisu tvoji sinovi, nego naši.
- Nijedan deèak nije vaš.

:13:57
Treba li da te podsetim
da je Mark rièardov sin od prve žene.


prev.
next.