Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:13:01
...zašto nam onda ne bi rekla što si došla, Merion?
:13:05
Posedujem 27% Torn Industrije,
koje mi je ostavio tvoj otac.

:13:10
I imam sva prava da raspolažeme svojim deonicama kako god želim.
:13:14
- Znamo to.
- Znaš li takoðe da...

:13:17
...trenutno,
ostavljam sve tebi, Rièarde.

:13:21
Ali ako ne uradiš šta tražim...
:13:23
Merion, ne preti mi.
Jer, koliko je mene briga...

:13:27
Ne može da te ne bude briga
za sumu oko 100 miliona dolara!

:13:30
Ne bi trebalo da sam ovde...
:13:32
Vi ste ovde, Dr-e Voren,
jer ste kustos Tornovog MUzeja.

:13:35
A posedujem 27% i njegovih deonica!
:13:38
Merion, reci šta imaš.
Ako je neprijatno, da završimo s tim.

:13:42
Hoæu da momke vratiš iz akademije.
:13:45
Hoæu da ih pošalješ u odvojene škole.
:13:49
Nije me briga šta želiš,
što se tièe deèaka.

:13:52
- Nisu tvoji sinovi, nego naši.
- Nijedan deèak nije vaš.

:13:57
Treba li da te podsetim
da je Mark rièardov sin od prve žene.

:14:00
- A Dejmijen je sin njegovog brata.
- Hvala ti.

:14:05
- Hvala ti mnogo!
- An...An...molim te.

:14:08
Merion, zbog èega je sve to, doðavola?
:14:10
Skloni Marka od Dejmijena.
Nije im mesto zajedno!

:14:14
- Dejmijen daje jako loš primer, zar ne vidiš?
- Šta?

:14:18
To je to. Što se tièe mene,
razgovor je završen.

:14:22
- A ja predlažem da...
- Rièerde, ti si slep. Namerno slep!

:14:26
- Znaš da je tvoj brat pokušao da ubije Dejmijena.
- Napolje!

:14:29
- Rièarde, isteraj je!
- Zašto je pokušao da ga ubije? Reci istinu!

:14:33
- Merion, on je bio bolestan!
- Ne moraš to da joj objašnjavaš!

:14:36
Ako ih ne odvojiš, sve što imam ostaviæu u dobrotvorne svrhe!
:14:40
Nije me briga šta æeš uraditi sa novcem!
:14:42
Rièarde, molim te! Slušaj me!
Znaš da je ovo što govorim istina.

:14:46
Možda sam stara, ali nisam luda.
:14:48
Tvoj brat je pokušao da ubije Dejmijena.
:14:50
- Napolje! Hoæeš li joj reæi da izaðe?
- Izlazim.

:14:59
Žao mi je, Èarlse. Izvinjavam se u njeno ime.
Stara je i nije joj dobro.


prev.
next.