Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:14:00
- A Dejmijen je sin njegovog brata.
- Hvala ti.

:14:05
- Hvala ti mnogo!
- An...An...molim te.

:14:08
Merion, zbog èega je sve to, doðavola?
:14:10
Skloni Marka od Dejmijena.
Nije im mesto zajedno!

:14:14
- Dejmijen daje jako loš primer, zar ne vidiš?
- Šta?

:14:18
To je to. Što se tièe mene,
razgovor je završen.

:14:22
- A ja predlažem da...
- Rièerde, ti si slep. Namerno slep!

:14:26
- Znaš da je tvoj brat pokušao da ubije Dejmijena.
- Napolje!

:14:29
- Rièarde, isteraj je!
- Zašto je pokušao da ga ubije? Reci istinu!

:14:33
- Merion, on je bio bolestan!
- Ne moraš to da joj objašnjavaš!

:14:36
Ako ih ne odvojiš, sve što imam ostaviæu u dobrotvorne svrhe!
:14:40
Nije me briga šta æeš uraditi sa novcem!
:14:42
Rièarde, molim te! Slušaj me!
Znaš da je ovo što govorim istina.

:14:46
Možda sam stara, ali nisam luda.
:14:48
Tvoj brat je pokušao da ubije Dejmijena.
:14:50
- Napolje! Hoæeš li joj reæi da izaðe?
- Izlazim.

:14:59
Žao mi je, Èarlse. Izvinjavam se u njeno ime.
Stara je i nije joj dobro.

:15:03
Ne, to je...uh...u redu.
Razumem.

:15:06
- Trebao sam pre veèere da primetim...
- Rišarde, uveravam te, ne razmišljaj o tome.

:15:12
Idem da postavim slajdove.
:15:17
Hoæu da izaðe do jutra.
Ne želim je u kuæi.

:15:20
- Sirota žena je senilna.
- Ta "sirota žena" je opasna!

:15:23
Zagaðuje vazduh svojim ludilom!
:15:26
Deèaci ne mogu da podnesu
da budu u istoj sobi sa njom.

:15:28
U redu, ide odmah ujutru.
:15:31
- Zašto mrzi Dejmijena?
- Ne znam.

:15:33
Strašno ga mrzi!
I treba da ode ne samo zbog deèaka ili mene.

:15:37
Pokrenula je nešto u tebi.
:15:40
U redu, govot je. Rešeno je.
:15:47
Hajde. Da se pridružimo Èarlsu, a?

prev.
next.