Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:15:03
Ne, to je...uh...u redu.
Razumem.

:15:06
- Trebao sam pre veèere da primetim...
- Rišarde, uveravam te, ne razmišljaj o tome.

:15:12
Idem da postavim slajdove.
:15:17
Hoæu da izaðe do jutra.
Ne želim je u kuæi.

:15:20
- Sirota žena je senilna.
- Ta "sirota žena" je opasna!

:15:23
Zagaðuje vazduh svojim ludilom!
:15:26
Deèaci ne mogu da podnesu
da budu u istoj sobi sa njom.

:15:28
U redu, ide odmah ujutru.
:15:31
- Zašto mrzi Dejmijena?
- Ne znam.

:15:33
Strašno ga mrzi!
I treba da ode ne samo zbog deèaka ili mene.

:15:37
Pokrenula je nešto u tebi.
:15:40
U redu, govot je. Rešeno je.
:15:47
Hajde. Da se pridružimo Èarlsu, a?
:16:11
Mnogi od ovih su veæ poslati.
:16:14
Trebalo bi da imamo prvu isporuku
za oko tri nedelje.

:16:24
Ah.
Mislio sam da æe vas ovo interesovati.

:16:27
- Oh, dragi Bože!
- Da, malo je zastrašujuæe, zar ne?

:16:31
Vavilonska kurva?
:16:33
Fenomenalan si.
Da, vavilonska kurva.

:16:37
Ona predstavlja Rim.
"Deset rogova zveri su deset kraljeva...

:16:41
...koji još nemaju kraljevstva;ali æe im biti
privremeno dodeljeno od strane ðavola."

:16:45
Njegova imena su uklesana ovde.
:16:47
Kvarilac.
:16:50
Mali Gor. Oèajni.
:16:53
- Zašto da jaše?
- Ne znam. Ali to neæe biti veèno.

:16:57
Knjiga Otkrovenja kaže da deset kraljeva...

prev.
next.