Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:20:01
...ovaj vod biti najbolji na celoj akademiji.
:20:05
Ostaviæu sva dodatna uputsva naredniku.
:20:18
Prièaæete samo kada vam se obratim.
I slušaæete sve što kažem.

:20:24
Jer imam nameru da zablistam na novom mestu.
:20:27
A jedini naèin da ja zablista,...je da zablistate vi.
:20:32
Vis te mala jedinica koju moram da uglancam
dok vrhunca vaših moæi...

:20:37
...tako da zaslepite svakog na ovoj pisti.
:20:41
- Da li ste me razumeli?
- Da, gospodine!

:20:45
Srešæu se sa svakim pojedinaèno
u svojoj kancelariji posle doruèka.

:20:48
Za sada...vaša imena?
:20:51
- Mark Torn, narednièe.
- Torn?

:20:54
Tvpja prodica ima jake veze sa ovim mestom, zar ne?
:20:57
- Pa, zar nije tako?
- Moj otac i deda su bili kadeti, gospodine.

:21:01
Dobro. Ali shvataš da ti to ne donosi privilegije.
Svi smo ovde isti.

:21:08
Tvoje?
:21:09
Dejmijen Torn, narednièe.
:21:13
- Vi ne lièite.
- Roðaci, narednièe.

:21:17
U redu. Ali razumeš, isto važi i za tebe.
:21:22
Tvoje ime?
:21:52
- Jutro, Bile.
- Pa! Rièarde.

:21:55
Uh, uzgred, moram nešto da poprièam sa tobom.

prev.
next.