Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:21:01
Dobro. Ali shvataš da ti to ne donosi privilegije.
Svi smo ovde isti.

:21:08
Tvoje?
:21:09
Dejmijen Torn, narednièe.
:21:13
- Vi ne lièite.
- Roðaci, narednièe.

:21:17
U redu. Ali razumeš, isto važi i za tebe.
:21:22
Tvoje ime?
:21:52
- Jutro, Bile.
- Pa! Rièarde.

:21:55
Uh, uzgred, moram nešto da poprièam sa tobom.
:22:00
Ja sam prvi koji priznaje da je teško složiti se sa Polom...
:22:03
...ali su nam trebale godine da bi našli èoveka sa njegovim kvalifikacijama.
:22:06
Ne sumnjam u to.
Nego...uh..

:22:10
Njegovo ponašanje.
:22:12
Æak mogu da se nosim i sa ponašanjem.
Sretao sam ga u svakakvim stanjima.

:22:16
Ne. Ne sviða mi se šta predlaže.
Meša se u moje poslove.

:22:21
I nemam nameru da skrivam šta oseæam po tom pitanju.
:22:23
Misliš da bi mogao da nas
upetlja sa Ministarstvom Pravosuða?

:22:27
Pa, on se bavi jako emotivnim stvarima.
:22:31
Bile...da ga saslušamo.
Jedino što tražim je...

:22:35
...da ti kontrolišeš svoje primedbe
malo delikatnije nego obièno.

:22:47
Džini!
Je li gðica Merion obuèena?

:22:49
Mislim da nije budna, gospoðo Torn.
Kucala sam, ali nije odgovorila.

:22:53
Hvala ti.
:22:59
Tetka Merion?

prev.
next.