Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:22:00
Ja sam prvi koji priznaje da je teško složiti se sa Polom...
:22:03
...ali su nam trebale godine da bi našli èoveka sa njegovim kvalifikacijama.
:22:06
Ne sumnjam u to.
Nego...uh..

:22:10
Njegovo ponašanje.
:22:12
Æak mogu da se nosim i sa ponašanjem.
Sretao sam ga u svakakvim stanjima.

:22:16
Ne. Ne sviða mi se šta predlaže.
Meša se u moje poslove.

:22:21
I nemam nameru da skrivam šta oseæam po tom pitanju.
:22:23
Misliš da bi mogao da nas
upetlja sa Ministarstvom Pravosuða?

:22:27
Pa, on se bavi jako emotivnim stvarima.
:22:31
Bile...da ga saslušamo.
Jedino što tražim je...

:22:35
...da ti kontrolišeš svoje primedbe
malo delikatnije nego obièno.

:22:47
Džini!
Je li gðica Merion obuèena?

:22:49
Mislim da nije budna, gospoðo Torn.
Kucala sam, ali nije odgovorila.

:22:53
Hvala ti.
:22:59
Tetka Merion?
:23:00
Propustiæeš avion!
:23:20
Pole, ti kažeš da biu trebalo da
napustimo lidersku poziciju u elektronici.

:23:24
Grešiš. Moj izveštaj kaže da su glavni prioriteti Torn Industrije...
:23:28
...energija i elektronika.
:23:31
Zvog ovog dvojca, ignorišemo ono što se dešava u ovom postrojenju.
:23:35
Ignorišemo to na sopstveni rizik.
Naša profitabilna buduænost, pored energije, leži u gladi.

:23:40
Šta? To je tipièna tvoja tvrdnja, Pole.
Bezoseæajna je i...

:23:44
I istinita. Nije bezoseæajna, realistièna.
:23:48
Pasariane, saèekaj.
:23:51
Jesu li ti rastvori obeleženi?
:23:53
Ne, ne još. Savki tank ima razlièito ðubrivo i pesticid.
:23:57
Neæe biti dok ih ne ubacimo u probne useve.

prev.
next.