Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:23:00
Propustiæeš avion!
:23:20
Pole, ti kažeš da biu trebalo da
napustimo lidersku poziciju u elektronici.

:23:24
Grešiš. Moj izveštaj kaže da su glavni prioriteti Torn Industrije...
:23:28
...energija i elektronika.
:23:31
Zvog ovog dvojca, ignorišemo ono što se dešava u ovom postrojenju.
:23:35
Ignorišemo to na sopstveni rizik.
Naša profitabilna buduænost, pored energije, leži u gladi.

:23:40
Šta? To je tipièna tvoja tvrdnja, Pole.
Bezoseæajna je i...

:23:44
I istinita. Nije bezoseæajna, realistièna.
:23:48
Pasariane, saèekaj.
:23:51
Jesu li ti rastvori obeleženi?
:23:53
Ne, ne još. Savki tank ima razlièito ðubrivo i pesticid.
:23:57
Neæe biti dok ih ne ubacimo u probne useve.
:24:01
U redu, idemo.
:24:04
Jedna osoba umre od gladi svakih 8.6 sekundi.
:24:07
Sedam svakog minuta.
420 svakog sata. 10,000 svakog dana!

:24:12
Da bi nahranili ove ljude,
morali bi da isušimo okean.

:24:15
Moramo da razvijemo nove sojeve
visoko prinosnih useva, otpornih na bolesti.

:24:19
Naftne države ne oklevaju
da nam pritiskaju jugularnu venu.

:24:23
Pa, šta je to toliko drugaèije kod hrane?
:24:25
Da imate nož u stomaku, bili bi ste mirni.
:24:28
Zašto, onda, zvani moju strategiju neetièkom?
:24:30
To je neèoveèno, nesavesno...
i po mom mišljenju, nedozvoljeno.

:24:34
Šta je nehumano kod hranjenja ljudi?
:24:36
- Telefon, gdine Torn.
- Zauzet sam.

:24:38
Hitno je, gospodine.
:24:43
Bilovo mišljenje je, ako kontrolišemo hranu koju jedu ljudi,
to je kao da od njih pravimo robove.

:24:48
- Ah, mušterije!
- Ali ti hoæeš da od njih otkupimo zemlju.

:24:51
Torn ima mašineriju i znanje...
:24:54
...koja je lako prilagodljiva
za planiranje uzgoja velikih razmera.

:24:57
To, sa pesticidima i ðubrivima koje proizvodimo...

prev.
next.