Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:25:01
...nam daje odskoènu dasku
za bilo koji entitet na svetu.

:25:04
Ako kontrolišemo njihovu zemlju,
pravimo od njih stanare.

:25:07
- Bile....mi im punimo stomake.
- Moram da se složim sa Polom.

:25:11
Odmah se vraæam.
:25:17
Merion je umrla u snu sinoæ -
srèani udar.

:25:19
- Žao mi je.
- Moram da idem. Prièaæu kasnije sa tobom, Bile.

:25:24
- Pole, kako bi bilo doruèak ujutru?
- Naravno.

:25:30
- Jesu li se veæ uselili u stan?
- Danas.

:25:35
Ponovo je zima.
:25:37
To je Dejmijenov otac tamo pozadi.
:25:39
I moj stari je igrao u tom timu.
To je on.

:25:42
On je bio na liniji,
ali Robert Torn je bio kvorterbek.

:25:45
I tada je cela igra zavisila od njega.
:25:48
- Ti si sledeæi, Dejmijene.
- Hej, Tedi.

:25:51
Ne govori više nikad o mom ocu.
Razumeš li?

:25:55
Zar ne možeš da prihvatiš šalu?
:25:57
Da.
:26:02
- Oko èega je to bilo?
- Tvoj roðak stvarno misli da je faca.

:26:07
Moj stari mi je rekao da Tornovi sami prave sebi šešire...
:26:09
...jer izgleda da ne prodaju toliko velike kolike su im glave!
:26:13

:26:19
Zažaliæeš to, Torne.
:26:21
"Matematika dobar.
Nauka, vrlo dobar. Vojna istorija dovoljan."

:26:25
- "Soba za popravak".
- Da, narednièe.

:26:28
Fizièko je odlièno.
Èujem da si dobar igraè fudbala.

:26:32
Budi ponosan na svoja dostignuæa.
Ponos je OK kada ima razloga za to.

:26:36
Da, narednièe.
:26:39
Ovde sam da te nauèim,
ali sam takoðe tu i da ti pomognem.

:26:42
Ako ima bilo kakvih problema, doði kod mene.
:26:44
Ne boj se. Danju ili noæu.
Bilo koji savet. Razumeš?

:26:50
- Šta god vi kažete, narednièe.
- Moramo da se dobro upoznamo.

:26:54
Vidim da si siroèe.
:26:57
To nam je zajednièko.

prev.
next.