Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:26:02
- Oko èega je to bilo?
- Tvoj roðak stvarno misli da je faca.

:26:07
Moj stari mi je rekao da Tornovi sami prave sebi šešire...
:26:09
...jer izgleda da ne prodaju toliko velike kolike su im glave!
:26:13

:26:19
Zažaliæeš to, Torne.
:26:21
"Matematika dobar.
Nauka, vrlo dobar. Vojna istorija dovoljan."

:26:25
- "Soba za popravak".
- Da, narednièe.

:26:28
Fizièko je odlièno.
Èujem da si dobar igraè fudbala.

:26:32
Budi ponosan na svoja dostignuæa.
Ponos je OK kada ima razloga za to.

:26:36
Da, narednièe.
:26:39
Ovde sam da te nauèim,
ali sam takoðe tu i da ti pomognem.

:26:42
Ako ima bilo kakvih problema, doði kod mene.
:26:44
Ne boj se. Danju ili noæu.
Bilo koji savet. Razumeš?

:26:50
- Šta god vi kažete, narednièe.
- Moramo da se dobro upoznamo.

:26:54
Vidim da si siroèe.
:26:57
To nam je zajednièko.
:27:00
Pošalji Fostera unutra.
:27:06
Šta je sad?
Zar ne voliš na leðima?

:27:08
- Tedi!
:27:12
Još jedan Torn.
:27:44

:27:46
- Šta kog ðavola èekamo? Foster.
- Da, gospodine?

:27:48
Jeste li vas dvojica završili? Napolje!
:27:54
Šta to radiš? Glancaš pod?

prev.
next.