Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:27:00
Pošalji Fostera unutra.
:27:06
Šta je sad?
Zar ne voliš na leðima?

:27:08
- Tedi!
:27:12
Još jedan Torn.
:27:44

:27:46
- Šta kog ðavola èekamo? Foster.
- Da, gospodine?

:27:48
Jeste li vas dvojica završili? Napolje!
:27:54
Šta to radiš? Glancaš pod?
:28:05
Šta si mu uradio?
:28:09
Ne znam.
:28:11
Ne znam.
:28:17
Hajde. Jednom oko poljane.
Daæu ti prednost.

:28:24
Hajde!
:28:33
Kad planiraš da...uh...otvoriš izložbu?
:28:35
Oh, dosta zavisi kad æemo dobiti poslednje primerke iz inostranstva.
:28:40
- Rekao bih oko Uskrsa.
- Oh, dobro.

:28:47
Hoæeš li praviti roðendansku proslavu za Marka?
:28:50
- ZNaš dobro da hoæu. Hoæe li jezero biti zaleðeno?
- Ponesi klizaljke.

:28:59
- Doneo sam odluku u vezi tvog izveštaja.
- Oh, neka da...


prev.
next.