Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:28:05
Šta si mu uradio?
:28:09
Ne znam.
:28:11
Ne znam.
:28:17
Hajde. Jednom oko poljane.
Daæu ti prednost.

:28:24
Hajde!
:28:33
Kad planiraš da...uh...otvoriš izložbu?
:28:35
Oh, dosta zavisi kad æemo dobiti poslednje primerke iz inostranstva.
:28:40
- Rekao bih oko Uskrsa.
- Oh, dobro.

:28:47
Hoæeš li praviti roðendansku proslavu za Marka?
:28:50
- ZNaš dobro da hoæu. Hoæe li jezero biti zaleðeno?
- Ponesi klizaljke.

:28:59
- Doneo sam odluku u vezi tvog izveštaja.
- Oh, neka da...

:29:03
Prešao sam na stranu Bila Atertona.
:29:07
Da...
:29:09
Mislim da bi bilo prerano da se
upustimo u tako radikalan program.

:29:12
Ne bih želeo da rizikujem pre vremena.
:29:15
- Držaæemo na ledu?
- Dobro.

:29:23
Rièarde...ako misliš da sam otišao predaleko...
:29:27
...ako æe se nastaviti Bilov antagonizam
prema meni, možda treba da se povuèem.

:29:32
Zaboravi. Tvoje vreme dolazi.
:29:44
- Izgleda kao da æe padati kiša, Marej.
- Možda, gospodine.

:29:47
- Idemo.
- Gdine Torn!

:29:49
Žao mi je što vièem -
nisam htela da vas propustim.

:29:52
Moje ime je Džoan Hart.
Verujem da vam je Èarls Voren prièao o meni.

:29:55
- Jeste.
- Moram da prièam sa vama.

:29:57
- Pa, zamolio sam ga da...
- Ledeno je. Možemo li da sednemo u vaša kola?


prev.
next.