Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:31:00
Fotograf sa kojim sam radila
je išao sa vašim bratom. Poginuo je tamo.

:31:05
- Odseèena mu je glava.
- Marej, zaustavi auto.

:31:09
Vaš brat je išao da vidi Bugenhagena.
Nekoliko dana kasnije, on je nestao!

:31:13
- Izaðite!
- Da li znate zašto je išao da se vidi sa njim?

:31:16
Nemojte da vas izbacujem, gðice Hart.
:31:18
Morate me saslušati.
Radim na toj prièi veæ godinama!

:31:21
Mislim da sam je pohvatala.
:31:24
Nikada ranije nisam verovala u prorèanstva iz Biblije.
:31:27
Ali sada...vi ste u smrtnoj opasnosti!
:31:29
- Nemojte nikada više da me kontaktirate!
- Uzdajte se u Hrista!

:31:33
Samo vas On može spasti.
:31:35
Oh, molim vas, molim vas!
Morate me saslušati!

:31:38
Oh, molim vas, molim vas!
Morate me saslušati!

:31:41
Bugenhagen je upozorio vašeg brata!
:31:44
Oh, Bože...
:31:49
I upravo prošle nedelje smo otkrili Jigaelov zid.
:31:53
- Ko je Jigael?
- Neverovatna osoba. Veoma misteriozna.

:31:56
Nismo sasvim sigurni. Bio je kaluðer, isterivaè duhova.
Živeo je oko 13. veka.

:32:01
Prièa ide da se Satana lièno pojavio Jigaelu...
:32:05
...koji je, potpuno oèekivano,
poremetio.

:32:07
Takoðe se krio,
opsednut slikom koju je video:

:32:11
...neverovatna vizija Antihrista,
od roðenja do pada.

:32:16
Ali razlog zašto ne želim da išta kažete Rièardu je...
:32:19
- želim da to bude poklon.
- Dobro.

:32:22
Imam iznenaðenje i za vas, takoðe.
:32:25
Vaš omiljeni komad.
Staviæemo ga taèno u sredinu galerije broj 4.

:32:29
Mislim da bi trebalo da je naslonite na jedan od sporednih ulaza!
:32:32
- Èarlse.
- Džoan! Kada si ušla?

:32:36
- Sinoæ,
- Izvini me, An. Ovo je Džoan Hart, koja...

:32:39
- Koja je htela da intervjuiše Rièarda.
- I Intervjuisala sam ga.

:32:42
- Šta si uradila?
- Ne prihvatam ne kao odgovor.

:32:44
- Bilo je suviše važno.
- Mora da si jako ubedljiva.

:32:47
Nema visoko mišljenje o reporterima.
:32:50

:32:52
Izvinite, imam poziv.
:32:58
Vaš muž je malo nefer prema štampi.
Bili su jako dobri za njegovog brata.


prev.
next.