Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:32:01
Prièa ide da se Satana lièno pojavio Jigaelu...
:32:05
...koji je, potpuno oèekivano,
poremetio.

:32:07
Takoðe se krio,
opsednut slikom koju je video:

:32:11
...neverovatna vizija Antihrista,
od roðenja do pada.

:32:16
Ali razlog zašto ne želim da išta kažete Rièardu je...
:32:19
- želim da to bude poklon.
- Dobro.

:32:22
Imam iznenaðenje i za vas, takoðe.
:32:25
Vaš omiljeni komad.
Staviæemo ga taèno u sredinu galerije broj 4.

:32:29
Mislim da bi trebalo da je naslonite na jedan od sporednih ulaza!
:32:32
- Èarlse.
- Džoan! Kada si ušla?

:32:36
- Sinoæ,
- Izvini me, An. Ovo je Džoan Hart, koja...

:32:39
- Koja je htela da intervjuiše Rièarda.
- I Intervjuisala sam ga.

:32:42
- Šta si uradila?
- Ne prihvatam ne kao odgovor.

:32:44
- Bilo je suviše važno.
- Mora da si jako ubedljiva.

:32:47
Nema visoko mišljenje o reporterima.
:32:50

:32:52
Izvinite, imam poziv.
:32:58
Vaš muž je malo nefer prema štampi.
Bili su jako dobri za njegovog brata.

:33:02
Zaista?
Nikad nisam znala njegovog brata.

:33:05
Tako je!
Vi ste druga žena Rièarda Torna.

:33:08
Recite mi za Dejmijena.
Kakv je on deèak?

:33:11
- Da li voli život na vojnoj akademiji?
- An!

:33:13
- Ne prièaj ništa. Rièard je besan!
- Èarlse, ti si u opasnosti! Svi vi!

:33:19
- Šta je to ušlo u tebe?
- Videla sam Jigaelov zid.

:33:21
- Nije me briga šta si videla.
- Moraš ga videti! Dejmijen...

:33:24
Šta sa Dejmijenom?
:33:28
Nisam još sigurna.
:33:35
Oko èega sve to?
:33:51


prev.
next.