Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:33:02
Zaista?
Nikad nisam znala njegovog brata.

:33:05
Tako je!
Vi ste druga žena Rièarda Torna.

:33:08
Recite mi za Dejmijena.
Kakv je on deèak?

:33:11
- Da li voli život na vojnoj akademiji?
- An!

:33:13
- Ne prièaj ništa. Rièard je besan!
- Èarlse, ti si u opasnosti! Svi vi!

:33:19
- Šta je to ušlo u tebe?
- Videla sam Jigaelov zid.

:33:21
- Nije me briga šta si videla.
- Moraš ga videti! Dejmijen...

:33:24
Šta sa Dejmijenom?
:33:28
Nisam još sigurna.
:33:35
Oko èega sve to?
:33:51

:34:40
- Koji je Dejmijen Torn?
- Oh, on je onaj široki primaè tamo preko.

:34:46
Odmori se.

prev.
next.