Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:39:00

:39:04

:39:09
Ura!
:39:11
- Poželi želju i duni u sveæice.
- Hajde, Mar. Oduvaj ih!

:39:15
Sve, Mark.
:39:17

:39:20
Èekaj, Mark.
:39:22
Iseci tortu.
:39:26
- Poželi želju!
- Veæ je poželeo.

:39:29
- Ohh, evo jezera.
:39:36
Oh, Pole. Zaista želim da znam...
:39:39
...kako si rešio da odložiš
tvoj projekat akvizicije zemljišta.

:39:42
Pa...to može biti u najveæem interesu za kompaniju, BIle.
:39:45
Ali još uvek ne razumem tvoje protivljenje.
:39:48
Samo zato što nikad nije raðeno ne znaèi da je nelegalno.
:39:51
Ne.
:39:53
Ali da li je etièko?
:39:59
- E to je.
- Hvala.

:40:02
- Uzmi viljušku, dušo.
- U redu.

:40:04
Hvala.
:40:13
- Kako ide na akademiji, Dejmijene?
- Oh, gdine Buher.

:40:17
A narednik Nef?
:40:19
- Da li ga znate?
- Pitali su me za njega.

:40:22
Samo vodim raèuna o tebi, Dejmijene.
:40:25
Da li znaš taèno šta ja radim za Torn industriju?
:40:28
- Ne skroz, gospodine.
- Pa, trebalo bi.

:40:30
Trebao bi da znaš sve o planovima Torn industrije - biæe tvoje jednog dana.
:40:35
I Markovo.
:40:37
I Markovo. Naravno.
:40:39
Tako, zašto ti...uh...
ne posetiš fabriku?

:40:43
- Mogu li da povedem i neke prijatelje?
- Naravno.

:40:46
Mogu li imati vašu pažnju?
:40:49
Slušajte, svi!
:40:51
Pre nego što Mark otvori svoj poklon,
imam iznenaðenje za vas...

:40:55
...tako da želim da me pratite.

prev.
next.