Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:40:02
- Uzmi viljušku, dušo.
- U redu.

:40:04
Hvala.
:40:13
- Kako ide na akademiji, Dejmijene?
- Oh, gdine Buher.

:40:17
A narednik Nef?
:40:19
- Da li ga znate?
- Pitali su me za njega.

:40:22
Samo vodim raèuna o tebi, Dejmijene.
:40:25
Da li znaš taèno šta ja radim za Torn industriju?
:40:28
- Ne skroz, gospodine.
- Pa, trebalo bi.

:40:30
Trebao bi da znaš sve o planovima Torn industrije - biæe tvoje jednog dana.
:40:35
I Markovo.
:40:37
I Markovo. Naravno.
:40:39
Tako, zašto ti...uh...
ne posetiš fabriku?

:40:43
- Mogu li da povedem i neke prijatelje?
- Naravno.

:40:46
Mogu li imati vašu pažnju?
:40:49
Slušajte, svi!
:40:51
Pre nego što Mark otvori svoj poklon,
imam iznenaðenje za vas...

:40:55
...tako da želim da me pratite.
:41:33
13. roðendan se smatra od mnogih
kao poèetak puberteta, muškosti.

:41:38
Mnoge kulture imaju...obrede incijacije.
I ti æeš proæi to Dejmijene.

:41:43
Da...Vreme je došlo da odložiš deèje stvari
i da se suoèiš sa tim ko si.

:41:50
Veliki trenutak, Dejmijene.
Sigurno ga oseæaš?

:41:54
MIslim da da.
:41:57
Nisam siguran.

prev.
next.