Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:41:33
13. roðendan se smatra od mnogih
kao poèetak puberteta, muškosti.

:41:38
Mnoge kulture imaju...obrede incijacije.
I ti æeš proæi to Dejmijene.

:41:43
Da...Vreme je došlo da odložiš deèje stvari
i da se suoèiš sa tim ko si.

:41:50
Veliki trenutak, Dejmijene.
Sigurno ga oseæaš?

:41:54
MIslim da da.
:41:57
Nisam siguran.
:42:00
Ali oseæam da mi se nešto dešava.
I da æe se desiti.

:42:05
Sumnje o sudbini. Svi ih imamo.
:42:08
Tvoj stric je imao, siguran sam.
:42:10
I BIl Aterton. I ja.
:42:13
Duboko poznanje bez reèi
da naše vreme dolazi.

:42:21
Hej, Dejmijene, hajde! Imamo vatromet!
:42:38

:42:42
- Oh, pogledaj ovo!
:42:46

:42:50

:42:54


prev.
next.