Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:42:00
Ali oseæam da mi se nešto dešava.
I da æe se desiti.

:42:05
Sumnje o sudbini. Svi ih imamo.
:42:08
Tvoj stric je imao, siguran sam.
:42:10
I BIl Aterton. I ja.
:42:13
Duboko poznanje bez reèi
da naše vreme dolazi.

:42:21
Hej, Dejmijene, hajde! Imamo vatromet!
:42:38

:42:42
- Oh, pogledaj ovo!
:42:46

:42:50

:42:54

:43:25
Hej, hej, hej!
:43:27
Hej! Hej!
:43:33
Pucaj!
:43:43

:43:44
- Ha!
- Uhh!

:43:46
- Oh! Èarlse!
- Ne mogu da stanem.

:43:50
Oh!
:43:51
Devojèica mi je oèitala lekciju,
ali je postala odvratna.

:43:54
Šta bi želeo?
:43:56
- Hot dogove, hamburgere, rebarca?
- Sve. Umirem od gladi.

:43:59
- Zašto ne odeš u šator za zagrevanje?
- I hoæu.


prev.
next.