Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:49:00
Zapamtiæu to.
:49:09
Za šta ti treba Pasarijan?
:49:11
Nešto nije u redu u dizajnu njegove P-84 jedinice. Voker je uzrujan.
:49:16
Znam da je on glas propasti i užasa,
ali ovaj put ima pravo.

:49:19
Prepusti to meni, Rièarde.
:49:25
U ovo vreme, Napoleon je mislio da je nepobediv...
:49:28
...i tada je napravio svoju veliku grešku.
:49:31
Kada je napao, Rusi su se spretno povukli
u svoju zemlju.

:49:35
Navukli su ga,
i došao je do Moskve koju je našao u ruinama.

:49:38

:49:41
Ko se smejao?
:49:44
Ja, gospodine.
:49:46
Ti?
:49:48
Doði ovamo.
:49:52
Sa tim komadom papira.
:50:04
Dakle imamo umetnika u razredu!
:50:09
Šta nije u redu, Torne? Jesam li ti dosadan?
:50:11
Ti, naravno, znaš sve o Napoleonovim pohodima?
:50:15
- Nešto o njima, gospodine.
- Znaš?

:50:18
- Koliko ljudi je izgubio u Rusiji?
- 450,000, gospodine.

:50:22
Rusi su glumili da su se predali
do zime...

:50:25
...a onda je on krenuo na svoje užasno povlaèenje.
:50:28
I pored herojskih akcija za povlaèenje Maršala Neja...
:50:30
...velika armija je sa 600,000 došla na manje od 50,000 ljudi.
:50:35
- Godina?
- 1812. Svrgnut je sa vlasti 1814.

:50:39
- A onda?
- Posle kratkog egzila na Elbi...

:50:41
...vratio se u Francusku i poèeo Stodnevni rat,
dok nije poražen na Vaterlou.

:50:46
- Godina?
- 1815.

:50:48
- Da se držimo godina. Godina careve smrti?
- 1821.

:50:51
- Bitka na Nilu?
- 1789.

:50:53
- Trafalgar?
- 1805.

:50:55
- Tridesetogodišnji rat?
- Poèetak ili kraj?

:50:57
- Poèetak.
- 1618.

:50:59
- Crna...Smrt?
- 1334.


prev.
next.