Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:50:04
Dakle imamo umetnika u razredu!
:50:09
Šta nije u redu, Torne? Jesam li ti dosadan?
:50:11
Ti, naravno, znaš sve o Napoleonovim pohodima?
:50:15
- Nešto o njima, gospodine.
- Znaš?

:50:18
- Koliko ljudi je izgubio u Rusiji?
- 450,000, gospodine.

:50:22
Rusi su glumili da su se predali
do zime...

:50:25
...a onda je on krenuo na svoje užasno povlaèenje.
:50:28
I pored herojskih akcija za povlaèenje Maršala Neja...
:50:30
...velika armija je sa 600,000 došla na manje od 50,000 ljudi.
:50:35
- Godina?
- 1812. Svrgnut je sa vlasti 1814.

:50:39
- A onda?
- Posle kratkog egzila na Elbi...

:50:41
...vratio se u Francusku i poèeo Stodnevni rat,
dok nije poražen na Vaterlou.

:50:46
- Godina?
- 1815.

:50:48
- Da se držimo godina. Godina careve smrti?
- 1821.

:50:51
- Bitka na Nilu?
- 1789.

:50:53
- Trafalgar?
- 1805.

:50:55
- Tridesetogodišnji rat?
- Poèetak ili kraj?

:50:57
- Poèetak.
- 1618.

:50:59
- Crna...Smrt?
- 1334.

:51:01
- Smrt Abrahama Linkolna?
- 1865.

:51:04
- Èarls I?
- 1649.

:51:05
- Oliver Kromvel?
- 1658.

:51:06
- Tomas Mor?
- 1535.

:51:08
- Tomas Beket?
- 1170.

:51:09
- Crni Princ?
- 1376.

:51:12
- Žan Pol Mara?
- 1793.

:51:14
- Dantonova smrt?
- 1794.

:51:15
- Vilijam Mek Kinli?
- 1901.

:51:17
- Sokratova smrt?
- 399 pre nove ere.

:51:19
- Aristotel?
- 322. pre nove ere.

:51:20
- Aleksandar Veliki?
- 323 pre nove ere.

:51:22
- Uh..Ser Frensis Drejk?
- 1596.

:51:24
- Uh...Julije Cezar?
- 44 pre nove ere.

:51:27
- Ruzvelt?
- 1945.

:51:28
- Rièard I?
- Torne!

:51:31
Doði ovamo.
:51:37
Napolje.
:51:39
Prepiši tablu!
:51:50
Šta pokušavaš da uradiš Dejmijene?
:51:58
- Šta si pokušavao da uradiš?
- Samo sam odgovarao na pitanja, narednièe.


prev.
next.