Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:51:01
- Smrt Abrahama Linkolna?
- 1865.

:51:04
- Èarls I?
- 1649.

:51:05
- Oliver Kromvel?
- 1658.

:51:06
- Tomas Mor?
- 1535.

:51:08
- Tomas Beket?
- 1170.

:51:09
- Crni Princ?
- 1376.

:51:12
- Žan Pol Mara?
- 1793.

:51:14
- Dantonova smrt?
- 1794.

:51:15
- Vilijam Mek Kinli?
- 1901.

:51:17
- Sokratova smrt?
- 399 pre nove ere.

:51:19
- Aristotel?
- 322. pre nove ere.

:51:20
- Aleksandar Veliki?
- 323 pre nove ere.

:51:22
- Uh..Ser Frensis Drejk?
- 1596.

:51:24
- Uh...Julije Cezar?
- 44 pre nove ere.

:51:27
- Ruzvelt?
- 1945.

:51:28
- Rièard I?
- Torne!

:51:31
Doði ovamo.
:51:37
Napolje.
:51:39
Prepiši tablu!
:51:50
Šta pokušavaš da uradiš Dejmijene?
:51:58
- Šta si pokušavao da uradiš?
- Samo sam odgovarao na pitanja, narednièe.

:52:02
- Pravio si se važan.
- Ne, samo sam znao odgovore.

:52:07
Nekako sam ih znao sve.
:52:09
- Ne smeš da privlaèiš pažnju.
Nisam ni pokušavao. Samo sam oseæao...

:52:13
Doæi æe dan kada æe svi znati ko si ti.
Ali on još nije došao.

:52:17
- Kako to mislite?
- Ima stvari koje ne razumeš.

:52:20
Èitaj svoju Bibliju. U Novom Zavetu,
postoji Knjiga Otkrovenja.

:52:24
Za tebe, to je baš to -
knjiga otkrovenja.

:52:27
Za tebe. O tebi.
:52:29
Èitaj je. 13. poglavlje.
:52:31
Èitaj. Uèi. Shvati.
:52:35
Šta to treba da shvatim?
:52:40
Ko si ti.
:52:42


prev.
next.