Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:57:02
Zašto ne prièaš samnom?
:57:07
Dejmijene? Jesi li dobro?
:57:12
Sada sam OK.
:57:17
Idi na spavanje.
:57:52

:57:58

:58:03

:58:06
Biæe oèekivano kažnjenje
jedan do dva sata.

:58:12

:58:20
Ovde rezidencija Tornovih.
:58:23
Ne, gdine Pasarijan.
Izašao je.

:58:37

:58:43
Da?
:58:44
Pasarijane!
Gde si do ðavola?

:58:47
A-ha.
:58:49
Slušaj...
:58:51
Slušaj. Mislim da je bolje da odmah doðeš.
:58:55
U redu.
:58:57


prev.
next.