Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:58:03

:58:06
Biæe oèekivano kažnjenje
jedan do dva sata.

:58:12

:58:20
Ovde rezidencija Tornovih.
:58:23
Ne, gdine Pasarijan.
Izašao je.

:58:37

:58:43
Da?
:58:44
Pasarijane!
Gde si do ðavola?

:58:47
A-ha.
:58:49
Slušaj...
:58:51
Slušaj. Mislim da je bolje da odmah doðeš.
:58:55
U redu.
:58:57

:59:01
Nije tu.
:59:03
Zašto bi me Pasarijan zvao ovamo?
:59:06
Oh, da. Zvaæu ga sutra.
:59:11
Halo!
:59:13
A kada sam mu telefonirao sledeæeg dana,
rekli su mi da je mrtav! Ubijen!

:59:17
- Šta?
- Zadavljen.

:59:19
Hoæeš da mi kažeš da je,
zato što je odbio da nam proda,
ubije od strane naših ljudi?

:59:23
- Skoro sam siguran u to.
- Nemoguæe.

:59:26
Vidi, bio sam u osam provincija
procenjujuæi zemlju koju hoæeš da kupiš...

:59:29
..i u tri od njih, tri ubistva!
:59:32
- Ko je odgovoran?
- Nemam predstavu!

:59:38
- Pogledaæu to.
- Zar ne bi trebalo da kažemo gdinu Tornu?

:59:41
Ja æu da prièam sa njim.
Uzgred, želi da te vidi.

:59:43
- Oh! Zbog èega?
- P-84 se èudno ponaša.

:59:47
Izveštaj je na tvom stolu.
Obavi to sutra. Ne želim da se ugasi.

:59:51
Da, ja æu...uh...se pobrinuti za to.
:59:53
Nadam se da nemamo nekog
prevelikog entuzijastu na terenu.


prev.
next.