Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

1:03:03
...gde æe upotreba netoksiènih hemikalija, nadamo se,
jednog dana nahraniti svet.

1:03:22
Ovo je P-84. Nastavite sa proverom na vat 29.
1:03:29
Poènite sa 22-L.
1:03:36
Provereno.
1:03:38
93-D.
1:03:44
Provereno.
1:03:45
E sada, ovo je ventil od 25cm - kompjuterizovan.
1:03:47
Programiran da otpušta precizne mešavine gasova i rastvora...
1:03:51
iz odeljka za skladištenje u glavni deo.
1:03:54
Uh...kako god bilo, trenutno, to je zatvoreno zbog popravki.
1:03:58
Provereno.
1:03:59
14-S.
1:04:05
- Uh-oh.
- Šta nije u redu?

1:04:08
Ahhh!
1:04:11
Ugasi P-84!
1:04:12
U redu, svi nazad odakle smo došli!
1:04:15

1:04:18
- Ugasi P-84!
- Neæe da se ugasi!

1:04:20
Moralo bi.
1:04:22
Oh, moj Bože!
1:04:30

1:04:49


prev.
next.