Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

1:04:05
- Uh-oh.
- Šta nije u redu?

1:04:08
Ahhh!
1:04:11
Ugasi P-84!
1:04:12
U redu, svi nazad odakle smo došli!
1:04:15

1:04:18
- Ugasi P-84!
- Neæe da se ugasi!

1:04:20
Moralo bi.
1:04:22
Oh, moj Bože!
1:04:30

1:04:49

1:05:05
Želim kompletan izveštaj o tome šta se desilo odmah ujutru. Jasno?
1:05:17
Gdine Torn. Biæe u redu.
1:05:20
Proverili smo sve deèake na ošteæenja pluæa.
Nema ih.

1:05:23
Povraæaju,
ali nema ošteæenja.

1:05:25
- Doktore, nije bitno koliko košta...
- Uveravam vas, dobiæe najbolju negu.

1:05:30
Ipak, ima nepto.
1:05:33
Napravili smo sve analize krvi, tkiva...
1:05:37
...i svi momci su pogoðeni u razlièitoj meri - iako ne ozbiljno.
1:05:41
To jest, svi osim
vašeg sinovca, Dejmijena.

1:05:44
- Hoæete da kažete da...
- Ne, ne, ne, gdine Torn.

1:05:46
Nije mu apsolutno bilo ništa.
1:05:50
Voleo bih da zadržim Dejmijena ovde na nekoliko dana, da izvršim neke analize.
1:05:53

1:05:56
Biæeš u redu.
Ima samo nešto.

1:05:59
Doktor bi želeo da zadrži Dejmijena
na nekoliko dana da izvrši neke asnalize.


prev.
next.