Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

1:14:26
Niki, to što si uradio za sebe je dovoljno dobro, ali...
1:14:30
...šta si uradio za Džeri je èudo!
1:14:33
- Filmadžijo!
- Crkni!

1:14:52

1:14:55

1:14:58

1:15:07
Mmm...
1:15:08
Konaèno, sreæan kraj za promenu!
1:15:11
- Bilo je dosadno!
- Suviše ste mladi da bi bili cinièni.

1:15:17
- Ko želi sendviè sa biftekom?
- Jedan!

1:15:19
- Dva!
- U redu.

1:15:29
- Idem ja!
1:15:43
- Zdravo Dejmijene.
- Dr-e Voren.

1:15:46
Je li...uh...Rièard kod kuæe?
1:15:48
Da. On je u dnevnoj sobi.
1:15:54
Èarlse! Kakvo prijatno iznenaðenje.
Da ti spremim piæe.


prev.
next.