Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

1:15:07
Mmm...
1:15:08
Konaèno, sreæan kraj za promenu!
1:15:11
- Bilo je dosadno!
- Suviše ste mladi da bi bili cinièni.

1:15:17
- Ko želi sendviè sa biftekom?
- Jedan!

1:15:19
- Dva!
- U redu.

1:15:29
- Idem ja!
1:15:43
- Zdravo Dejmijene.
- Dr-e Voren.

1:15:46
Je li...uh...Rièard kod kuæe?
1:15:48
Da. On je u dnevnoj sobi.
1:15:54
Èarlse! Kakvo prijatno iznenaðenje.
Da ti spremim piæe.

1:16:08
- Brendi?
- Ne.

1:16:10
Rièarde, moram da te pitam nešto veoma lièno.
1:16:13
- Prijatelji smo.
- Šta se dogodilo sa tvojim bratom u Londonu?

1:16:19
- Zašto to pitaš?
- Otvorio sam kutiju koju su mi poslali iz Izraela.

1:16:24
Pripadala je Bugenhagenu.
1:16:26
Pa?
1:16:27
Da li znaš da je Bugenhagen dao tvom
bratu bodeže da ubije Dejmijena?

1:16:31
- O èemu do ðavola prièaš?
- Pre nekoliko godina, Bugenhagen ti je napisao pismo.

1:16:35
- Nikada ga nisam dobio.

- Nikada nije poslato. Još uvek je u kutiji.

1:16:39
Rièarde...znaš da sam racionalan èovek,
ali ovo što æu reæi ne iracionalno.

1:16:46
Bugenhagen tvrdi da je Dejmijen..
ðavolov sin:

1:16:50
...najbolje opisan u Knjizi Otkrovenja.
1:16:52
On nije èovek. Rodio ga je šakal.
1:16:54
- Znam da zvuèi neverovatno!
- Zašto mi ovo govoriš?

1:16:57
Tvoj brat je bio ubeðen.
Otišao je kod Bugenhagena po pomoæ.


prev.
next.