Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

1:17:00
- Bugenhagen mu je rekao kako da ubije deèaka.
- Moj brat je bio mentalno bolestan. Njegova žena..

1:17:05
Je bila ubijena od strane Dejmijena. Pet smrti, Rišarde -
pet neobjašnjivih, užasnih nesreæa.

1:17:10
- Po bugenhagenu...
- Koji je bio lud! I ti si poverovao!

1:17:14
- Proèitaj sam njegovo pismo!
- Neæu da èitam škrabanja senilnog starca!

1:17:18
ZNao sam Bugenhagena. Nije bio senilan.
Ako je to istina, u velikoj smo opasnosti.

1:17:23
Ti, An, Mark - svi mi!
Jesi li primetio išta sumnjivo?

1:17:26
- Ne.
- Nešto što je rekao?

1:17:28
- Ništa!
- Smrti su se dešavale oko nas.

1:17:30
Džoan, Bil, Pasarijan....
1:17:31
- Koincidencija.
- Šta je sa tetka Merion? Eto dokaza!

1:17:34
- Kakvog dokaza?
- Jigaelov zid. Bugenhagen ga je video.

1:17:37
- To ga je ubedilo.
- Dosta! Ne želim više da slušam.

1:17:42
- Zid sutra stiže u Nju Jork!
- Onda idi da ga vidiš!

1:17:48
I hoæu.
1:17:54


prev.
next.