Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

1:20:16
Ne možeš da veruješ u ovo? Dejmijene?
1:20:20
Nisam rekao da verujem.
Samo sam rekao šta je kazao.

1:20:22
- Pa, misliš da odeš u Nju Jork...
- Oh, to je...prokleta glupost!

1:20:28
Jedino je istina da je Robert upucan
u crkvi dok je pokušavao da ubode Dejmijena.

1:20:32
Došlo je do tebe, zar ne?
1:20:35
Ubacio je ludilo u tebe!
1:20:38
Ne dam da te otruje.
Ne ideš.

1:20:41
- An...
- Zaboravi da si ikad govorio s njim.

1:20:43
Gotovo je! Gotovo!
To je prljava, glupa prièa, i gotova je!

1:20:48
- Rièarde, stani. Stani. Molim te, Bože!
- U redu, u redu. Neæu iæi.

1:20:52
Neæeš se drugaèije odnositi prema Dejmijenu?
1:20:56
- Neæu, obeæavam.
- Daj mi reè.

1:20:58
Obeæavam.
1:21:07
Vidi, trebalo bi nam malo vazduha...
1:21:09
...onda zašto se ne obuèeš i ne potražimo decu?
1:21:52

1:21:57
Mark?

prev.
next.