Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

1:35:18
- Gde je Dejmijen?
- Na proslavi, gospodine.

1:35:20
- Pokupi ga i dovedi u muzej.
- Šta je sa vama, gospodine?

1:35:23
- Uzeæemo taksi.
- Zašto? Šta æe ti Dejmijen?

1:35:33

1:36:01
Ne možeš...ne možeš me naterati da poverujem.
1:36:09
- Ne možem me naterati da poverujem!
- Moraš!

1:36:12
- Ubio je Marka, Atertona i Pasarijana.
- Šta?

1:36:15
Ubiæe svakog ko mu zapreti!
1:36:18
- Kako?
Je li napravio pukotinu u ledu?
- Ne on lièno!

1:36:21
Je li...Je li on rasturio crevo za gas?
Je li?

1:36:24

1:36:34

1:36:37
Izvinite me. Moram da idem.
1:36:39
Ohh!
1:36:50
Ima drugih. Koji ga okružuju,
pomažu mu, i èuvaju ga.

1:36:54
Rièarde, slušaj samog sebe.
Slušaj! Slušaj kako suludo zvuèiš!

1:36:58
Drugi! Ðavoli? Zavera ðavola?
Rièarde, molim te!


prev.
next.