Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

1:36:01
Ne možeš...ne možeš me naterati da poverujem.
1:36:09
- Ne možem me naterati da poverujem!
- Moraš!

1:36:12
- Ubio je Marka, Atertona i Pasarijana.
- Šta?

1:36:15
Ubiæe svakog ko mu zapreti!
1:36:18
- Kako?
Je li napravio pukotinu u ledu?
- Ne on lièno!

1:36:21
Je li...Je li on rasturio crevo za gas?
Je li?

1:36:24

1:36:34

1:36:37
Izvinite me. Moram da idem.
1:36:39
Ohh!
1:36:50
Ima drugih. Koji ga okružuju,
pomažu mu, i èuvaju ga.

1:36:54
Rièarde, slušaj samog sebe.
Slušaj! Slušaj kako suludo zvuèiš!

1:36:58
Drugi! Ðavoli? Zavera ðavola?
Rièarde, molim te!

1:37:01
An, video sam Èarlsa ubijenog!
Video sam Dejmijenovo lice na zidu!

1:37:08
Šta æe da uradiš? Rièarde!
1:37:16
Šta to radiš?
1:37:19
Bodeži su sigurno tu negde.
1:37:22
Za šta æe ti?
1:37:25
Ne. Ne!
1:37:27
- On nije èovek!
- On je deèak koga si voleo sedam godina!

1:37:32
Deèak mora da umre!

prev.
next.