Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

1:37:01
An, video sam Èarlsa ubijenog!
Video sam Dejmijenovo lice na zidu!

1:37:08
Šta æe da uradiš? Rièarde!
1:37:16
Šta to radiš?
1:37:19
Bodeži su sigurno tu negde.
1:37:22
Za šta æe ti?
1:37:25
Ne. Ne!
1:37:27
- On nije èovek!
- On je deèak koga si voleo sedam godina!

1:37:32
Deèak mora da umre!
1:38:04
Rièarde...Zbog mene, nemoj!
1:38:06
An, šta to radiš?
Skloni se od fijoke.

1:38:09
To što želiš da uradiš je ludo.
Ne dozvoljavam ti, Rièarde.

1:38:12
An!
1:38:13
Opsednut si Dejmijenom!
Èini te bolesnim.

1:38:16
Daj mi bodeže.
1:38:33

1:38:35
- Evo ti tvoji bodeži!
- An...

1:38:38
Uvek sam mu pripadala.

prev.
next.