Damien: Omen II
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

:51:01
- Abraham Lincolns död?
- 1865.

:51:03
- Charles I?
- 1649.

:51:05
- Oliver Cromwell?
- 1658.

:51:06
- Thomas More?
- 1535.

:51:08
- Thomas à Becket?
- 1170.

:51:09
- Svarte prinsen?
- 1376.

:51:12
- Jean Paul Marat?
- 1793.

:51:14
- Dantons död?
- 1794.

:51:15
- William McKinley?
- 1901.

:51:17
- Sokrates död?
- 399 f. Kr.

:51:19
- Aristoteles?
- 322 f. Kr.

:51:20
- Alexander den store?
- 323 f. Kr.

:51:22
- Sir Francis Drake?
- 1596.

:51:24
- Julius Caesar?
- 44 f. Kr.

:51:26
- Roosevelt?
- 1945.

:51:28
- Richard III?
- Thorn!

:51:31
Kom hit.
:51:37
Utanför.
:51:39
Skriv av svarta tavlan.
:51:50
Vad försökte du göra, Damien?
:51:58
- Vad försökte du göra?
- Svarade bara pa fragor, sergeanten.

:52:02
- Du försökte briljera.
- Nej, jag kunde alla svar.

:52:07
Pa nat sätt visste jag allt.
:52:09
- Dra inte till dig uppmärksamhet.
- Gjorde inte det. Jag...

:52:12
En dag kommer alla veta vem du är.
Men den dagen är inte här än.

:52:17
- Vad menar du?
- Det är saker du inte förstar.

:52:20
Läs bibeln. I Nya Testamentet
finns det en Uppenbarelsebok.

:52:24
För dig är den precis
det-en uppenbarelsebok.

:52:27
För dig. Om dig.
:52:29
Läs den. Trettonde kapitlet.
:52:31
Läs. Lär dig. Första.
:52:35
Vad börjag första?
:52:40
Vem du är.

föregående.
nästa.