Damien: Omen II
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

:52:02
- Du försökte briljera.
- Nej, jag kunde alla svar.

:52:07
Pa nat sätt visste jag allt.
:52:09
- Dra inte till dig uppmärksamhet.
- Gjorde inte det. Jag...

:52:12
En dag kommer alla veta vem du är.
Men den dagen är inte här än.

:52:17
- Vad menar du?
- Det är saker du inte förstar.

:52:20
Läs bibeln. I Nya Testamentet
finns det en Uppenbarelsebok.

:52:24
För dig är den precis
det-en uppenbarelsebok.

:52:27
För dig. Om dig.
:52:29
Läs den. Trettonde kapitlet.
:52:31
Läs. Lär dig. Första.
:52:35
Vad börjag första?
:52:40
Vem du är.
:53:49
"Och hela jorden följde odjuret."
:53:52
"Och man tillbad draken för att
han hade gett odjuret makten:

:53:55
...och man tillbad odjuret och
sade Vem är som odjuret?"'

:53:59
"Vem kan strida mot det?"'

föregående.
nästa.