Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:01:58
- Michael.
- Carl.

:02:01
Michael, bunu gördün mü?
:02:07
- Bunu tanýdýn mý?
- Hayýr.

:02:11
- Yigael Duvarý'ný hala görmedin mi?
- Geçen hafta açýldý.

:02:15
Duvarda dört tane Ýsa-karþýtý resim var.
:02:20
Yigael Þeytaný'nýn yüzüyle bu çocuðunki ayný.
:02:24
- Sen neler söylüyorsun?
- Hiç kuþkum yok.

:02:27
Damien Thorn Ýsa-karþýtý.
:02:31
- Ah, Carl...
- Michael, bana inanmalýsýn!

:02:34
Ben bir arkeoloðum, fanatik bir dinci deðil.
:02:37
"O þu anda dünyada...
Ve onun gücü üstün gelecektir."

:02:41
"Ve kutsal gücü yok etmek için uðraþacaktýr."
:02:47
Bu sözler için teþekkür ederim
ama olasý gerçekler için...

:02:50
Babasý bunu biliyordu.
:02:52
Bir hafta önce onu yok etmeye çalýþtý.
:02:57
Bu küçük haberi nedense gazeteler
göz ardý etmiþti.


Önceki.
sonraki.