Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:05:51
Michael, þimdi fenere ihtiyacým olacak.
:06:13
Babil Fahiþesi.
:06:16
Bu paha biçilmez bir þey.
:06:35
Michael.
:06:37
Michael. Buraya gel.
:06:46
Bak.
:06:51
Bu o.

Önceki.
sonraki.