Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:06:13
Babil Fahiþesi.
:06:16
Bu paha biçilmez bir þey.
:06:35
Michael.
:06:37
Michael. Buraya gel.
:06:46
Bak.
:06:51
Bu o.
:07:03
- Baþka çýkýþ var mý?
- Hayýr.

:07:34
Carl...
:07:37
Ýsa-karþýtý burada, bizimle.
:07:50
Carl! Buradan çýkmalýyýz. Carl!
Hadi, yardým et. Carl, yardým et.

:07:57
Carl!
:07:59
- Yardým et!
- Michael!


Önceki.
sonraki.