Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:07:03
- Baþka çýkýþ var mý?
- Hayýr.

:07:34
Carl...
:07:37
Ýsa-karþýtý burada, bizimle.
:07:50
Carl! Buradan çýkmalýyýz. Carl!
Hadi, yardým et. Carl, yardým et.

:07:57
Carl!
:07:59
- Yardým et!
- Michael!

:08:04
Michael!
:08:22
Kötülüðün güçleri...
:08:27
...zafer kazanmýþ gibi görünüyor.
:08:29
Fakat iyilik kazanacak.
Kutsal Kitap'ýn yazdýðý gibi.

:08:34
"Kötülük ve hainlik kaybedecek."
:08:37
"Ve efendimiz ruhuyla onlarý yok edecek."
:08:41
"Ve geliþiyle onun ýþýðý tümünü yok edecek."

Önceki.
sonraki.