Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:08:04
Michael!
:08:22
Kötülüðün güçleri...
:08:27
...zafer kazanmýþ gibi görünüyor.
:08:29
Fakat iyilik kazanacak.
Kutsal Kitap'ýn yazdýðý gibi.

:08:34
"Kötülük ve hainlik kaybedecek."
:08:37
"Ve efendimiz ruhuyla onlarý yok edecek."
:08:41
"Ve geliþiyle onun ýþýðý tümünü yok edecek."
:09:11
- Damien.
- Geliyorum.

:09:25
- Gelecek yaz görüþürüz, Jim.
- Kuzenine hoþçakal de.

:09:28
- Derim. Hoþçakal.
- Hoþçakal.

:09:36
- Hadi.
- Geliyorum.

:09:45
- Onu buldun mu?
- Evet, geliyor.

:09:56
- Hoþçakal, Marion Teyze. Görüþtüðümüze sevindim.
- Bunu sana kim söyledi?


Önceki.
sonraki.