Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:09:11
- Damien.
- Geliyorum.

:09:25
- Gelecek yaz görüþürüz, Jim.
- Kuzenine hoþçakal de.

:09:28
- Derim. Hoþçakal.
- Hoþçakal.

:09:36
- Hadi.
- Geliyorum.

:09:45
- Onu buldun mu?
- Evet, geliyor.

:09:56
- Hoþçakal, Marion Teyze. Görüþtüðümüze sevindim.
- Bunu sana kim söyledi?

:10:00
Neyi söyledi?
:10:01
Ýncelik senin önemli bir özelliðin deðil, Damien.
:10:04
Bana hoþçakal demek için
kendiliðinden gelmedin sanýrým.

:10:08
Burada olduðunuzu bilmiyordum.
Ama diyecektim.

:10:11
Gerçekten mi?
:10:13
Hoþçakal, Marion Teyze.
:10:25
- Hazýr mýsýnýz?
- Sanýrým.

:10:27
- Hemen geliyorum.
- Hadi gidelim.

:10:35
Þimdi çocuklar, bu sizin harçlýðýnýz.
:10:38
Acil durumlar için küçük bir ekstra.
:10:48
Durun!
Marion Teyze'ye hoþçakal dediniz mi?

:10:50
Ben dedim.
:10:56
Marion Teyze?
:10:58
Oh, Mark. Seninle fazla görüþemedik.

Önceki.
sonraki.